Incoterms

Điều Kiện Thương Mại FOB – Free On Board

Điều kiện Thương mại FOB là một trong những điều kiện giao hàng được sử dụng rộng rãi nhất trong hoạt động thương mại quốc tế. Trong FOB vận tải hàng không, người bán hoàn thành nghĩa vụ giao hàng cho người mua khi hàng được đặt an toàn trên boong tàu bay được chỉ […]

Điều kiện thương mại DAT/DAP/DDP Trong Vận Tải Hàng Không

Điều kiện thương mại DAT/DAP/DDP Trong Vận Tải Hàng Không Chữ cái D xuất phát từ “Delivered” trong nhóm điều kiện term D khi vận chuyển hàng hoá bằng đường hàng không thể hiện rằng đây là nhóm các điều khoản quy định người bán hoàn thành nghĩa vụ của mình khi đã giao hàng […]

Điều Kiện Thương Mại EXW Trong Vận Tải Hàng Không

Điều Kiện Thương Mại EXW Trong Vận Tải Hàng Không EXW là từ viết tắt của Ex Work, có nghĩa là Giao hàng tại xưởng hay Giá xuất xưởng. Điều kiện này được biết đến là một điều khoản cơ bản trong Incoterm (Bộ quy tắc thương mại quốc tế) dành cho tất cả các […]