chôm chôm

Vận chuyển trái chôm chôm đi Đức

Vận chuyển trái chôm chôm đi Đức Cùng với vải, thanh long, chuối, xoài,…chôm chôm cũng đã và đang trở thành mặt hàng giàu tiềm năng xuất khẩu, mang lại nguồn lợi nhuận không nhỏ cho ngành thương mại dịch vụ Logistic Việt Nam. Hiện nay, loại nông sản này đang được ưa chuộng trên […]