vận chuyển hàng may mặc

VẬN CHUYỂN HÀNG DỆT MAY

Ngành dệt may tại tỉnh Vĩnh Phúc

LỜI GIỚI THIỆU Với lợi thế lao động rẻ, là nơi nhận gia công lớn của thế giới. Việt Nam nói chung và tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng là nơi gia công rất nhiều mặt hàng dệt may của thế giới; trong đó thị trường Nhật Bản là thị trường lớn thứ hai của Việt […]