trung quốc

Vận chuyển máy móc từ Việt Nam sang Hàn Quốc

TIỀM NĂNG XUẤT KHẨU MÁY MÓC TỪ VIỆT NAM SANG TRUNG QUỐC VÀ HÀN QUỐC Trong năm 2021 và từ đầu năm 2022 đến nay, trong hơn 60 quốc gia, vùng lãnh thổ nhập khẩu máy móc thiết bị và dụng cụ phụ tùng ở Đồng Nai có hai thị trường chính có mức tăng […]