TẠI SAO PHẢI XIN GIẤY PHÉP KIỂM DỊCH THỰC VẬT NHẬP KHẨU?