hời gian gửi thuốc và các thực phẩm chức năng từ Mỹ về Việt Nam trung bình khoảng 7-10 ngày