gốm sứ

VẬN CHUYỂN ĐỒ GỐM SỨ SANG NHẬT

Vận chuyển đồ gốm sứ sang Nhật Gốm sứ Việt Nam ngày càng phát triển rực rỡ. Cụ thể, Trong những năm gần đây, thị trường xuất khẩu gốm sứ từ Việt Nam sang các nước trên thế giới ngày càng được mở rộng. Trong đó, sản phẩm xuất khẩu chủ yếu sang thị trường […]